Úvod

Přečtěte si pastýřský list otce biskupa:

Pastýřský list „Všichni jsme na cestě ke svatosti“

https://www.biskupstvi.cz/2020-10-30-pastyrsky-list


Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Brno-Tuřany, jejíž historie sahá až do časů působení Sv. Cyrila a Metoděje na Moravě. Svědčí o tom mimo jiné starobylá soška Panny Marie, umístěná na hlavním oltáři tuřanského kostela, k níž jsou již po staletí konány poutě věřících.

V roce 2009 navštívil naši farnost Svatý otec Benedikt XVI., který na tuřanském letišti odsloužil slavnou mši svatou pro 120 000 poutníků.

V jednotlivých rubrikách naleznete všechny potřebné informace o naší farnosti.