Úvod

Informace ke koronaviru:

Máme možnost šít roušky, které všude chybí:

V Huse na provázku jsme v relativně velké skupině lidí zorganizovali hromadné šití roušek a takové iniciativy se odehrávají po celé republice nezávisle na sobě. Napadlo nás , že ve farnostech je velký počet paní, které mají šicí stroj a umí velmi dobře šít. Mohli bychom tak skrze farnosti oslovit skutečně velké množství lidí a vytvořit tak konečně dostatečný počet roušek pro sociální, bezpečnostní a obecně prospěšné služby. Představa je taková, že ve farnosti by se našité roušky sesbíraly a odvezly buď k Vám anebo přímo k nám do Divadla Husa na provázku kde máme zajištěnou sterilizaci ve velké prádelně, ze které proběhne distribuce.

Dalsi informace jsou na www.sijemerousky.cz

Hlavně je tam návod v podobě plakátu jak roušku šít. Kdyby nebyl materiál dokážeme ho i distribuovat do farností.

Kdo z vás by se chtěl zapojit, roušky bychom mohli shromažďovat na faře.

P. Luboš Pavlů

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Brno-Tuřany, jejíž historie sahá až do časů působení Sv. Cyrila a Metoděje na Moravě. Svědčí o tom mimo jiné starobylá soška Panny Marie, umístěná na hlavním oltáři tuřanského kostela, k níž jsou již po staletí konány poutě věřících.

V roce 2009 navštívil naši farnost Svatý otec Benedikt XVI., který na tuřanském letišti odsloužil slavnou mši svatou pro 120 000 poutníků.

V jednotlivých rubrikách naleznete všechny potřebné informace o naší farnosti.