Aktuality

Liturgický kalendář

22.2 svátek Stolce sv. Petra
23.2 sv. Polykarpa
24.2 7. neděle v mezidobí
3.3 8. neděle v mezidobí
6.3 Popeleční středa
10.3 1. neděle postní
13.3 výroční den zvolení papeže Františka

Kalendář

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Banner Vezmi a čti

.

Řád řeholních kanovníků sv. Augustina

kongregace Windesheimská

                                              CRV

       - aktuálně

Generální kapitulou v bavorském Paringu dne 11.10.2016 byl zvolen generálním představeným našeho řádu generální probošt Olivier Deysine, CRV, z italského kláštera Tor Lupara.

Novým proboštem kláštera v bavorském Paringu byl zvolen Maximilian Korn, CRV.

      - kdo jsme

Náležíme ke klášteru Řeholních kanovníků sv. Augustina, kongregace windesheimské v bavorském Paringu.

V současné době se naše kongregace zabývá především pastorací. Náš klášter windesheimské kongregace v Brně – Tuřanech byl založený 1. července 1990. Jeho prvním převorem byl Oldřich Navařík, CRV (1934 - 2004).

Členové našeho řádu se snaží žít podle ideálu společného života kleriků, jak ho ve své řeholi popsal sv. Augustin. On sám se také ve svém životě pokoušel žít ideál duchovního, který je připravený ke službě svým bližním s životem zasvěceným Bohu sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.

       - kontakt

    Klášter augustinánů-kanovníků  

   Tuřanské nám. 7 

   620 00 Brno 

  augustiniani.kanovnici@seznam.cz

 

        - historie

sv. Augustin

Aurelius Augustinus je veliká postava Římskokatolické církve. Sv. Augustin jako biskup v severoafrickém městě Hippo, umožnil svým kněžím společné bydlení kolem katedrály, společnou modlitbu a společný život. Napsal jim k tomu svou řeholi.

O moderní zbožnosti

Blahoslavený Gerhard Groote (1340 – 1384) během čtyř let vyvolal duchovní hnutí nazvané „devotio moderna“ moderní zbožnost, které se brzy rozšířilo a mělo trvalý účinek. Jde o hnutí, které kladlo důraz na větší spojení vnější a vnitřní zbožnosti. Zbožnost má být nejen společnou a společenskou, ale především osobní a vnitřní. Z tohoto hnutí vznikly Gerhardovým osobním působením v časovém sledu tři instituce: bratři a sestry společného života a windesheimští kanovníci. Hlavním dědictvím celého hnutí je „zlatá knížka“ Tomáše Kempenského „Následování Krista“. V bouřích času se tyto instituce zhroutily, ale v posledním století ožily znovu. Potvrdila se tak slova, která Gerhard řekl na úmrtním loži: „Nikdo nezničí dílo, jemuž dal vzniknout Bůh“. Gerhard Groote zemřel ve věku 44 let na mor, kterým se nakazil ve službě lásky k bližnímu. Společenství Windesheim kladlo důraz na společný život kněží, společnou modlitbu chval, úctu k Nejsvětější Svátosti Oltářní a k Panně Marii.

Naše dřívější kláštery v Čechách: Roudnice, Praha - Karlov, Třeboň, Borovany,                                                                                                  Jaroměř-Josefov.

Na Moravě byly kláštery: Šternberk, Lanškroun, Olomouc, Fulnek.

 

    

                                                                      odkaz: www.propstei-paring.de

                další odkazy: http://www.stift-klosterneuburg.at