Misijní klubko

Děti z naší farnosti se připojily k církevní neziskové organizaci Papežských misijních děl (PMD), která s papežem v čele koordinuje a zajišťuje misijní činnost ve všech kontinentech. Zvěstuje evangelium, vede je ke spoluúčasti a učí lidi v misiích hospodařit.

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) se zaměřuje na podporu a rozvoj dětí v misiích, které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. Organizace PMDD na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, misijními aktivitami i finančně.

Misijní klubko, jakožto součást PMDD, je společenství tvořené dětmi a vedoucími, kteří tvořivým způsobem podporují misie. Společnými silami staví MOST pro strádající děti z celého světa i ze svého okolí. Ochotně a s velkým nasazením jej dláždí Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Tento MOST tvoří základní pilíř činností PMMD.

Misijní klubko – akce na školní rok 2020/2021:      

 • 3. října – odpoledne plné her (sraz v 15 hod.)
 • 2. listopadu – vzpomínka na zesnulé (sraz v 16:30)
 • 28. listopadu – výroba adventních věnců – akce pro celou rodinu (sraz v 15 hod.)
 • 12. prosince – tvořivé odpoledne (sraz v 15 hod.)
 • 13. prosince – misijní jarmark
 • 24. prosince – návštěva osamělých
 • 9. ledna – hravé a tvořivé odpoledne (sraz v 15 hod.)
 • 6. února – sportovní odpoledne – bruslení
 • dětské křížové cesty: 7. a 28. března (sraz ve 14 hod.)
 • 16. – 18. dubna – víkendovka
 • 15. května – výlet
 • červen –pouť do Rajhradu a závěrečný táborák

V našem Misijním klubku se kromě MOSTu zapojujeme i do dalších aktivit PMDD, kterými jsou Pohled pro misie® a Misijní jarmark. V rámci Misijního jarmarku nabízí děti výrobky, které během roku vyráběli jako součást pilíře Tvoření. Mezi další aktivity Misijního klubka v Brně – Tuřanech patří výlety, služby ve farnosti a spousta her.

Věříme, že nejen peníze, ale také naše přímluvy opravdu všem potřebným pomáhají a že našimi dobrými skutky a odříkáním je svět zase o něco lepší!