Misijní klubko

Děti z naší farnosti se připojily k církevní neziskové organizaci Papežských misijních děl (PMD), která s papežem v čele koordinuje a zajišťuje misijní činnost ve všech kontinentech. Zvěstuje evangelium, vede je ke spoluúčasti a učí lidi v misiích hospodařit.

Papežské misijní dílo dětí (PMDD) se zaměřuje na podporu a rozvoj dětí v misiích, které často trpí nedostatkem jídla, zdravotní péče, jsou ohroženy násilím a je pro ně obtížně dostupné základní vzdělání. Organizace PMDD na celosvětové úrovni formuje děti k zájmu o misie, a to modlitbou, misijními aktivitami i finančně.

Misijní klubko, jakožto součást PMDD, je společenství tvořené dětmi a vedoucími, kteří tvořivým způsobem podporují misie. Společnými silami staví MOST pro strádající děti z celého světa i ze svého okolí. Ochotně a s velkým nasazením jej dláždí Modlitbou, Obětí, Službou a Tvořivostí. Tento MOST tvoří základní pilíř činností PMMD.

V našem Misijním klubku se kromě MOSTu zapojujeme i do dalších aktivit PMDD, kterými jsou Pohled pro misie® a Misijní jarmark. V rámci Misijního jarmarku nabízí děti výrobky, které během roku vyráběli jako součást pilíře Tvoření. Mezi další aktivity Misijního klubka v Brně – Tuřanech patří výlety, služby ve farnosti a spousta her.

Věříme, že nejen peníze, ale také naše přímluvy opravdu všem potřebným pomáhají a že našimi dobrými skutky a odříkáním je svět zase o něco lepší!

Akce na školní rok 2018/2019:

  • 6. října – výlet
  • 10. listopadu – služba ve farnosti a přespání v domečku
  • 8. prosince – tvořivé odpoledne s hrami
  • 12. ledna – sportovní odpoledne
  • 23. února – výlet
  • 23. března – postní akce
  • dětské křížové cesty: 31. března a 14. dubna
  • 18. května – odpoledne plné her
  • červen – pouť do Rajhradu, misijní jarmark a závěrečný táborák