Ohlášky

– dnes je 3. neděle v mezidobí.

– v úterý je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

– v pátek památka sv. Jana Bosca, kněze.

– příští neděli svátek Uvedení Páně do chrámu. Budeme žehnat svíčky – tzv. hromničky.

– náboženství v pátek nebude, protože jsou prázdniny, nebude ani příprava na biřmování.

– na první sobotu v měsíci bude mše sv. večer v 17.30h před ní je v 17h modlitba rozjímavého růžence.

– na První farní ples, který bude v sobotu v Sokolovně v 19h, jsou ještě místa volná a to především na místech s dobrý výhledem na parket. Proto se hodí pro vás, kteří toužíte především popovídat. Náš farní ples je vhodný nejen pro páry, ale také pro ty, kteří nemáte k sobě partnery do společnosti, ale spíše pouze kamarády a kamarádky. Singl je označení, ke kterému se já nehlásím, ale na farní ples půjdu také sám, bez doprovodu. Tedy neváhejte, lístky zakoupené na místě budou dražší. Předprodej lístků je v Sokolovně a u pana Jiřího Protivínského. Najdete to napsané na nových plakátcích.

A pak tu mám ještě jednu specifickou nabídku. Pokud se někdo z vás na ples nechystá, protože tento způsob zábavy vám mnoho neříká, ale chtěli byste pomoci celé věci, mohli byste se ujmout prodávání a kontrolování lístků u vchodu v předsálí.  Nedostanete se na parket, ale budete mít dobrý pocit, že jste něco udělali pro dobrou věc. Pokud byste v sobotu mohli přijít od 18.30 do 22h, přihlaste se prosím dnes  obsluze farní kavárny a nebo pořadateli plesu na čísle, které je na plakátcích.