Ohlášky


– dnes je 28. neděle v mezidobí.

– v úterý je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

– ve středu památka sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska.

– ve čtvrtek památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

– v pátek svátek sv. Lukáše, evangelisty.

– sčítání, které proběhlo minulou neděli ukázalo, že nás na obou mších sv. (i se sobotní večerní) bylo 420. Což je malý pokles oproti minulému sčítání.

– stolní kalendáře si můžete zakoupit vzadu v kostele.

– příští neděle je misijní a bude sbírka na misie. Odpoledne bude také hodové požehnání ve 14h.

– Misijní klubko zve děti i rodiče na promítání filmu s misijní tématikou, příští neděli v Domečku v 16h. Další informace jsou vzadu k rozebrání.

– říjnové pobožnosti jsou v našem chrámu v měsíci říjnu každou neděli a sobotu v 18 hod.

– je nutné udělat malou brigádu v tomto týdnu nebo v sobotu a tak ji vyhlašuji pro muže od 20 do 40 let. Přijďte se prosím po mši sv. domluvit do sakristie.

– zkouška chrámového sboru je v úterý v 19h.

– pohřeb Ing. Josefa Bučka, roč. 1932 původně z Myslivecké bude ve středu v 12h.

– úvodní organizační schůzka pro farní ples bude ve středu po večerní mši sv. v Domečku. Všechny, kteří jste ochotni podílet se svou pomocí na organizaci plesu, zveme. V organizaci farního plesu se bude hodit každá pomocná ruka, a pomůže i dobrá rada. Pojďme udělat něco dobrého pro sebe a naše vzájemné společenství.     

– naši farnost navštíví P. Jan Balík, kanovník u sv. Víta v Praze, aby pro nás měl duchovní obnovu.

V pátek 6. prosince začneme pravidelnou mší sv. v 18 hodin po ní bude první téma: O lidské lásce podle sv. Jana Pavla II.

V sobotu 7. prosince od 9 do 13 hodin následují dvě přednášky na téma Co říká papež František rodinám. Mezi přednáškami bude chvíle k zamyšlení, po ní možnost otázek a diskuse. Prosím udělejte si čas na sebe a tím i na svoje nejbližší. P. Balík je i mediálně známý pro své zkušenosti s mládeží a rodinami.