Ohlášky

18.8.2019

– dnes je 20. neděle v mezidobí.

– v úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

– ve středu památka sv. Pia X., papeže.

– ve čtvrtek památka Panny Marie Královny.

– v sobotu svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

– příští neděli jsou v Holáskách hody a v 10 hodin bude mše svatá na hřišti. Ve farním kostele bude také pravidelná mše sv. v 10h.