Ohlášky

– dnes je 7. neděle v mezidobí. Máme sbírku Haléř sv. Petra.

– dnes odpoledne bude mše sv. v Chrlicích v ústavu v 14h.

– postní doba nám začíná popeleční středou. Je to den přísného postu, tedy půstu od masa od 14 let a postu újmy, zavazujícího od 18 do 60 let, který znamená, že se můžeme dosyta najíst jen jednou za den. Na popeleční středu při mši svaté se bude udělovat popelec. 

– první křížová cesta v našem kostele je v pátek 17.30h.

– zpověď dětí bude v pátek během vyučování náboženství.

– zádušní mše sv. s kremačním rozloučením s paní MUDr. Evou Haraštovou, roč. 1926 z Br. Ivanovic bude ve středu v 14h.

– zádušní mše sv. s kremačním rozloučením s paní Květuší Martinkovou, roč. 1936 z Chrlice bude ve čtvrtek v 11h.

plánujeme farní zájezd ke sv. Prokopu na Sázavu v sobotu 28. března (je to týden před Květnou nedělí). Možnost přihlásit se bude v kostele od příští neděle.

– Průvodce postní dobou je k zakoupení za 5 Kč