Ohlášky

– zkoušky Živého betléma jsou pravidelně v sobotu v 14h na Domečku.

– dnes je 2. neděle adventní.

– v pondělí je slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu – doporučený svátek.

– v pátek památka sv. Lucie, panny a mučednice.

– v sobotu památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

– sbírka na církevní školy byla 23 tis. korun. Pán Bůh zaplať!

– všem organizátorům a sponzorům včerejší duchovní obnovy Pán Bůh zaplať!

– pozvání Misijního klubka na předvánoční tvořivé odpoledne v sobotu 14.12.2019 v 15h.

– slavnostní požehnání 16 zvonů bude na Lesné v novém kostele v sobotu v 10h.

  • v neděli 22.12.2019 si můžete každý zazpívat Rybovu mši vánoční na Biskupském dvoře.

– Modlitby matek probíhají v naší farnosti a můžete se zapojit i další maminky. Pravidelně v pondělí v 18.45h na Domečku. – ministranti vám u východů rozdají farní časopis.