Poutě a prohlídky

Po domluvě s P. Lubošem Pavlů je možné uspořádat pouť k Matce Boží tuřanské nebo zajistit komentovanou prohlídku kostela pro skupinu poutníků.

Záznam zvonů našeho kostela