Přenos bohoslužby

Záznam bohoslužby, 2. neděle v mezidobí, 17.1.