Svátosti

Zpovídá se půl hodiny před každou mší svatou v kostele.

Pro udělení svátosti křtu či manželství je nutné s dostatečným předstihem kontaktovat P. Luboše Pavlů.

O udělení svátosti nemocných je možné požádat v kostele nebo při návštěvě u nemocného. Společné údílení této svátosti bývá v naší farnosti kolem památky Panny Marie Lurdské – 11. února.

Termín pohřbu z kostela je nutné domluvit vždy (alespoň předběžně) nejprve s knězem.